Refundacje

Wraz z 1 styczniem 2020 roku, procedury uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały uproszczone. Wnioski o dofinansowanie do aparatów słuchowych mogą być wystawiane drogą elektroniczną. Pacjent już podczas wizyty u lekarza (lub tele-porady) uzyska potwierdzenie zlecenia i może się bezpośrednio udać do punktu protetyki słuchu, realizującego zlecenia na wyroby medyczne.

Wraz z 1 stycznia 2023 roku zostały znacznie podniesione kwoty dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych oraz zmniejszono udział pacjenta w dopłacie do zakupu systemu wspomagającego słyszenie.

Poniżej przedstawiono obecne kwoty dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych, wkładek usznych oraz systemów wspomagających słyszenie.NASI PRACOWNICY UDZIELĄ PAŃSTWU SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ORAZ POMOGĄ W ZAŁATWIANIU FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DOFINANSOWANIAMI DO APARATÓW SŁUCHOWYCH.


1. NFZ                                                                 

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne


Osoba dorosła powyżej 26 roku życia – raz na 5 lat
Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym- wg potrzeby wymiany 

  

po 1050 zł  x 2 do  aparatu słuchowego,

po 50 zł x 2 do wkładek usznych indywidualnych.

 

Osoby uprzywilejowane: inwalida wojenny, osoba represjonowana


po 1500 zł x 2 do  aparatu słuchowego,

po 50 zł x 2 do wkładki usznych indywidualnej.

 

Dziecko i osoba do 26 roku życia  


po 3000 zł x2 do aparatu słuchowego, raz na 3 lata,

po 60 zł x 2 do wkładek indywidualnych wg potrzeby wymiany.


Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne

Osoba dorosła powyżej 26 roku życia – raz na 5 lat

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym- wg potrzeby wymiany   

po 2100 zł x2 do  aparatu słuchowego.

 

Osoby uprzywilejowane: inwalida wojenny, osoba represjonowana
po 3000 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat

 

Dziecko i osoba do 26 roku życia

po 3000 zł x2 , raz na 3 lata

 

Dofinansowanie NFZ do systemu wspomagającego słyszenie 

jest przyznawane dziecku ( osobie do 26 roku życia) w kwocie 3850 zł  raz na 5 lat.2. DOFINANSOWANIA Z PFRON / MOPS / PCPR

Część osób może dodatkowo otrzymać dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego z MOPS/PCPR (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), które korzystają ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Kwoty dofinansowań uzależnione są od środków jakimi dysponuje PFRON.

 

3. FUNDACJE


Pacjenci korzystają również z dofinansowań z innych instytucji:
- zakłady pracy
- Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie   www.fpnp.pl
- Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich     www.fundacjajlc.pl
- Fundacja POLSAT                                       www.fundacjapolsat.pl
- Fundacja ORANGE                      
www.fundacja.orange.pl/dzwieki_marzen_o_programie.html